1997-2017

Από το 1997 αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της Ελληνικής γεωργίας. Σήμερα, η ΑGROSTEP στοχεύει ακόμη υψηλότερα, εξετάζοντας τις προοπτικές του μέλλοντος και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διεθνείς εξελίξεις. Στόχος μας παραμένει μια βιώσιμη, υγιής και προσοδοφόρος γεωργία, φιλική στον γεωργό, τον καταναλωτή και το περιβάλλον.