Ποιοι Είμαστε

Η AGROSTEP είναι μια εταιρεία που από την ίδρυση της είναι σταθερά προσανατολισμένη στην παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα της θρέψης και της προστασίας των φυτών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από το 1997 αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και σε συνεργασία με τους πελάτες μας γεωπόνους σε όλη την Ελλάδα και τις εταιρείες προμηθευτές μας στο εξωτερικό σχεδιάζουμε, δοκιμάζουμε, και εγκαθιστούμε στην ελληνική γεωργία καινοτόμα προϊόντα θρέψης μαζί με την πιο σύγχρονη τεχνογνωσία που τα συνοδεύει. Είμαστε από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με τις τεχνολογίες ενεργοποίησης της ενδογενούς άμυνας των φυτών απέναντι σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες.

Σήμερα είμαστε σε θέση να παρέχουμε μια πλήρη γκάμα προϊόντων, ικανή να δώσει λύσεις στα περισσότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη θρέψη, την αντιμετώπιση των καταπονήσεων των φυτών από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες, για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Οι τεχνικοί της εταιρείας μας βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους γεωπόνους συνεργάτες μας καθώς και με πρωτοπόρους καλλιεργητές με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και παρατηρήσεων για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε.

https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2022/08/Asset-4.svg
Μεγάλη γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων
https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2022/08/Asset-1.svg
Πρωτοπόροι σε τεχνολογίες ενεργοποίησης άμυνας
https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2022/08/Asset-6.svg
Καινοτόμες λύσεις σε προβλήματα θρέψης και καταπονήσεων
https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2022/08/Asset-3.svg
Συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων
https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2022/08/Asset-2.svg
Συνεχής επαφή με γεωπόνους, παραγωγούς και εταιρείες

Υπεύθυνοι Πωλήσεων

https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2023/03/PERSONEL-AGROSTEP-2-640x640.png

Γιάννης Κουρουπάκης

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

Περιοχές ευθύνης:

Κρήτη
Αιγαίο

https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2023/03/PERSONEL-AGROSTEP-4-640x640.png

Φώτης Γκάτζιος

ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

Περιοχές ευθύνης:

Πελοπόννησος
Στερεά Ελλάδα

https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2023/03/PERSONEL-AGROSTEP-3-640x640.png

Αλέξανδρος Ιωακειμίδης

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε. MSc

Περιοχές ευθύνης:

Κεντρική Μακεδονία
Ανατολική Μακεδονία
Θράκη

https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2023/03/PERSONEL-AGROSTEP-640x640.png

Τηλέμαχος Γιώβης

ΓΕΩΠΟΝΟΣ Τ.Ε.

Περιοχές ευθύνης:

Δυτική Μακεδονία
Ν. Κιλκίς
Ν. Σερρών
Ν. Δράμας
Θεσσαλία