Νέα

Οι βιοδιεγέρτες συμβάλλουν στην κλιματικά-έξυπνη γεωργία

Οι βιοδιεγέρτες διεγείρουν τις φυσικές διεργασίες στα φυτά για να βελτιώσουν την πρόσληψη και την αποτελεσματικότητα των θρεπτικών ουσιών, την ποιότητα της καλλιέργειας και την ανοχή στο αβιοτικό στρες, ωφελώντας τόσο την απόδοση όσο και το σθένος των φυτών. Αυτό διασφαλίζει ότι τα φυτά είναι λιγότερο ευάλωτα στις καταπονήσεις, τα παράσιτα και άλλες απειλές, συμπεριλαμβανομένων...

Share on:
Οι βιοδιεγέρτες ορίζονται περισσότερο από αυτό που κάνουν παρά από τις ουσίες που περιέχουν

Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να συγχέουν συγκεκριμένα προϊόντα με μεμονωμένα συστατικά. Αλλά ένα μόνο συστατικό δεν καθορίζει ένα προϊόν. Το ίδιο συστατικό μπορεί να υπάρχει σε προϊόντα με εξαιρετικά διαφορετικές λειτουργίες. Για παράδειγμα, οι παράγοντες που καθορίζουν εάν τα προϊόντα που περιέχουν ενώσεις χαλκού είναι λιπάσματα ή μυκητοκτόνα περιλαμβάνουν τις καλλιέργειες-στόχους, το χρονοδιάγραμμα του κύκλου ανάπτυξης,...

Share on: