Όροι Χρήσης

Ημερομηνία Πρώτης Δημοσίευσης:  23.03.2023

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα “www.agrostep.gr” (από δω και στο εξής «η ιστοσελίδα») είναι μία εμπορική ιστοσελίδα στην οποία παρουσιάζουμε τα προϊόντα του καταλόγου μας και παρέχουμε στον επισκέπτη την επιλογή να ενημερωθεί για αυτά. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση με την επωνυμία “AGROSTEP ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ” ( εφεξής «η διαχειρίστρια») με έδρα τον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων, με ΑΦΜ 095577763 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 077146027000.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε την εταιρεία στέλνοντας email στην διεύθυνση info@agrostep.gr ή καλώντας μας στη γραμμή εξυπηρέτησής μας στο τηλέφωνο 2810288887 από τις 09.00 έως τις 17.00.

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για κάθε χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής του στην ιστοσελίδα και, στην περίπτωση παραγγελίας προϊόντων, έως την παραλαβή τους. Με την επίσκεψή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα ο χρήστης δέχεται ρητά και χωρίς επιφύλαξη τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και συμφωνίες χωρίς καμία εξαίρεση. Επομένως κάθε κίνηση, δράση, ή συναλλαγή του χρήστη με την σελίδα συμφωνείται ότι θεωρείται ρητή και πλήρης αποδοχή του συνόλου των κάτωθι αναφερόμενων όρων χρήσης.

  1. Γενικοί Όροι και Συμφωνίες

Η διαχειρίστρια έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί κάθε είδους αλλαγές στους όρους τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την λειτουργία της ιστοσελίδας με μόνη προϋπόθεση την ενημέρωση των χρηστών μετά την εφαρμογή των αλλαγών. Κάθε αλλαγή στους όρους θα είναι ισχυρή από την ημέρα δημοσίευσης των αλλαγών στην ιστοσελίδα.

  1. Πληροφορίες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα

Η διαχειρίστρια είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σχετικά με την ταυτότητα της εταιρείας. Η διαχειρίστρια δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται από την ιστοσελίδα που παρείσφρησε από λάθος και παρακρατά το δικαίωμα να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές προκειμένου να διορθώσει το λάθος ανά πάσα στιγμή.

  1. Περιορισμός και αποποίηση Ευθύνης

3.1 Η διαχειρίστρια δεν έχει καμία ευθύνη προς αποζημίωση σε περίπτωση που ο χρήστης υποστεί οικονομική ζημιά από πληροφορίες που έλαβε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας για κάποιο από τα προϊόντα που παρουσιάζονται σε αυτήν. Πριν την χρήση των προϊόντων μας, κρίνεται απαραίτητη η πρότερη επικοινωνία μαζί μας προκειμένου να εξεταστεί η καταλληλότητα του σκευάσματος.

Η παρουσίαση των προϊόντων και των υπηρεσιών στην ιστοσελίδα έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης στον χρήστη να υποβάλλει μια προσφορά για το προϊόν. Επομένως μια τέτοια παρουσίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση δέσμευση από την πλευρά της διαχειρίστριας σχετικά με την άμεση διαθεσιμότητα του προϊόντος.

3.2. Συμφωνείται ρητά ότι ο ιστότοπος και η διαχειρίστρια δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί στον χρήστη από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να μεταδοθεί από την χρήση της ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών, η ιστοσελίδα και η διαχειρίστρια δεν φέρουν καμία ευθύνη.

  1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο των σχεδίων, των κειμένων, λογοτύπων, γραφικών, και του κώδικα που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή της ιστοσελίδας είναι πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας. Η δημοσίευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως άδεια για την αντιγραφή και αναπαραγωγή του υλικού από οποιονδήποτε τρίτο.

  1. Προσθήκες και αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή στους όρους χρήσης αν το κρίνει απαραίτητο χωρίς να προειδοποιήσει τους χρήστες της ιστοσελίδας.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στα πλαίσια της λειτουργίας της ιστοσελίδας, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης.