Αντιμετώπιση θρεπτικών ανωμαλιών

Προβολή όλων των 4 αποτελεσμάτων

  Λίπασμα Ασβεστίου για Πάχυνση των Καρπών

  HENDOSAR

  Βελτιώνει την δομή του εδάφους και την ανοχή των φυτών στην αλατότητα

  Άμεση εξισορρόπηση θρεπτικών διαταραχών, έλεγχος εξατμισοδιαπνοής, διέγερση του ριζικού συστήματος

  KAMAB 26

  Διορθώνει τις θρεπτικές ανισορροπίες , Βελτιώνει την υφή των καρπών, Βελτιώνει την μετασυλλεκτική διάρκεια 

  KYTEX

  Για τον έλεγχο της Οξειδωτικής Καταπόνησης φυσιολογικής προέλευσης.