Μικροβιακό σκεύασμα με χηλικά ιχνοστοιχεία για Ανάπτυξη – Βιο-προστασία – Ανοχή σε δυσμενείς συνθήκες

Δράση:

Το CELBO αποτελεί υγρό μικροβιακό λίπασμα. Εφαρμόζοντας το CELBO έχουμε μία γενικευμένη βελτίωση στη θρεπτική κατάσταση των φυτών, γεγονός που συντελεί στην αύξηση της ανάπτυξης, της ευρωστίας και της αντοχής τους σε αντίξοες συνθήκες λόγω αβιοτικών παραγόντων.

Περιέχει ριζοβακτήρια Lysinibacillus xylanilyticus (strain BC05-Lx) που λειτουργούν ως βιοδιεγέρτες. Έχουν ισχυρή θετική επίδραση στα φυτά, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας της καλλιέργειας.

https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2023/03/celbo-1l-1280x1707.png
https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2023/03/AdobeStock_568963771-640x640.png

Καλλιέργειες, δόσεις και τρόπος εφαρμογής:

Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες.

Διαφυλλικά: 2,5-5ml/L (250-500ml/ 100 λίτρα) – Ριζοπότισμα: 300-400ml / στρέμμα

https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2023/03/Σχέδιο-χωρίς-τίτλο-2.png