Χουμικά οξέα σε μορφή βρέξιμου κόκκου WG

Χημική, Φυσική και Βιολογική αναγέννηση εδάφους

Χαρακτηριστικά:

Το Humik PRO είναι ένας ισχυρός οργανικός ενεργοποιητής για την αναγέννηση της γονιμότητας στη ριζόσφαιρα χάρη στην άμεση επίδρασή του στη σταθερότητα των συστατικών του εδάφους.

Είναι πολύ αποτελεσματικός στη βελτίωση των τριών διαστάσεων του εδάφους, καθώς δρα βελτιώνοντας τις φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητές του.

Αυτό το προϊόν χωρίς αμφιβολία συνεισφέρει την ύψιστη θετική
επίδραση στον δείκτη γονιμότητας του εδάφους

https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2023/03/HumikPro.jpg

Πλεονεκτήματα:

Φυσικές λειτουργίες: Αυξάνει την ποσότητα και το χρόνο παραμονής του διαθέσιμου νερού στη ριζόσφαιρα, δημιουργεί συνθήκες συνοχής, αποτρέπει την απώλεια θρεπτικών στοιχείων λόγω έκπλυσης, βελτιώνει τον αερισμό σε συμπιεσμένα εδάφη, αποτρέπει το σκάσιμο του εδάφους και την επιφανειακή απορροή και αποτρέπει επίσης την δημιουργία επιφανειακής κρούστας.

Χημικές λειτουργίες: Αυξάνει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών στις ρίζες, δρα ως χηλικός παράγοντας των μεταλλικών ιόντων διευκολύνοντας την αφομοίωσή τους από τη ρίζα, παρέχει πολύ υψηλή ανταλλακτική ικανότητα κατιόντων αυξάνοντας τα αποθέματα των στοιχείων όπως ασβέστιο, μαγνήσιο ή κάλιο, αυξάνει την αποτελεσματικότητα του αζώτου και τον ρυθμό φωτοσύνθεσης της καλλιέργειας, βοηθά στη διόρθωση της χλώρωσης από έλλειψη σιδήρου, μειώνει την τοξικότητα των βαρέων μετάλλων και ουδετεροποιεί το pH στα αλκαλικά εδάφη.

Βιολογικές λειτουργίες: Προάγει τη βιολογική δραστηριότητα του εδάφους, διεγείρει την παραγωγή ενζύμων, δρα ως οργανικός καταλύτης σε διάφορες βιολογικές διεργασίες, έχει δράση ριζοβολιτή, κάνει τα φυτά πιο ανθεκτικά σε παράσιτα και ασθένειες, αυξάνει τη βλάστηση και τη συσσώρευση της συνολικής βιομάζας στις καλλιέργειες και παράγει καρπούς πιο θρεπτικούς και ομοιογενείς.

https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2023/03/Blue-Simple-World-Water-Day-Facebook-Post-1.png

Καλλιέργειες & Δοσολογίες:

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ: Εβδομαδιαίες εφαρμογές με δόση 300 γραμμάρια ανά στρέμμα ξεκινώντας από την μεταφύτευση.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ: 3 εφαρμογές με δόση 300-500 γραμμάρια ανά στρέμμα στα ακόλουθα στάδια: Στην σπορά ή μεταφύτευση, στην αρχή της ανθοφορίας και στην έναρξη της αύξησης του μεγέθους των καρπών ή κονδύλων.

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ: 4 εφαρμογές με δόση 300-500 γραμμάρια ανά στρέμμα στα ακόλουθα στάδια: Στην αρχή του σταδίου του κροκιάσματος των οφθαλμών, στην αρχή της ανθοφορίας, στο δέσιμο των καρπών και στο γέμισμα των φρούτων.

ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ BERRIES: Εφαρμογές με δόση 300 γραμμάρια ανά στρέμμα κάθε 15 ημέρες ξεκινώντας από την μεταφύτευση.

Οδηγίες χρήσης:

Το HumikPRO έχει σχεδιαστεί για χρήση μέσω συστημάτων υδρολίπανσης από τα αρχικά στάδια για αύξηση του βαθμού της γονιμότητας της ριζόσφαιρας, μέχρι τα στάδια ανθοφορίας, καρποφορίας και ανάπτυξης του καρπού, που είναι τα στάδια στα οποία η καλλιέργεια είναι πιο ευαίσθητη στην έλλειψη νερού και στις τροφοπενίες.

ΣΥΝΕΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αυτό το πρόγραμμα συνιστάται για καλλιέργειες υψηλής αξίας όπως θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών, φράουλες, βατόμουρα, οπωροφόρα δέντρα και τροπικές καλλιέργειες.
Ξεκινήστε με εφαρμογή 500gr/στρέμμα μετά τη μεταφύτευση ή τη σπορά, και στη συνέχεια επαναλάβετε με 300γρ/στρ κάθε 14 ημέρες μέχρι το τέλος του σταδίου ανάπτυξης του καρπού.

ΣΤΑΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Συνιστάται για υπαίθριες κηπευτικές καλλιέργειες, ελαιώνες, αμπελώνες.
Πραγματοποιήστε δύο εφαρμογές των 500g/στρ για να καλύψετε τα πιο ευαίσθητα στάδια της καλλιέργειας..
• Αρχική ανάπτυξη ριζών, για να βοηθήσει τη ρίζα να αναπτυχθεί σε συσσωματωμένο έδαφος.
• Στάδιο ανθοφορίας-δεσίματος, για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας θρεπτικών συστατικών στη ριζόσφαιρα.
• Στάδιο ανάπτυξης του καρπού (κυτταρική επιμήκυνση), για να ληφθούν μεγαλύτεροι και πιο ομοιόμορφοι καρποί.