Για τον έλεγχο των πιο κοινών μη παρασιτικών ασθενειών σε φρούτα και λαχανικά, όπως η ξήρανση της ράχης στο σταφύλι, η ξηρή κορυφή στην τομάτα, η πικρή κηλίδωση στο μήλο, κ.λπ.