Για τον έλεγχο της οξειδωτικής καταπόνησης φυσιολογικής προέλευσης όπως: βλαστικό – παραγωγικό ζόρισμα, λανθασμένη χρήση φυτοορμονών, υπερβολικοί χειρισμοί, απότομες αλλαγές τις θερμοκρασίας, υψηλή αγωγιμότητα, κ.λπ. Επιφέρει επιβράδυνση της κυτταρικής γήρανσης, αύξηση της κυτταρικής σπαργής, μείωση του μαυρίσματος των ιστών, ώθηση της ενδογενούς άμυνας.