Ενισχυτικό της άμυνας που προωθεί τις λειτουργίες άμυνας ενάντια στις αρνητικές επιπτώσεις της βιοτικής καταπόνησης που σχετίζεται με την μόλυνση από ωομύκητες, μειώνοντας την επιθετικότητα τους, αυξάνοντας την ζωτικότητα των φυτών και βελτιώνοντας τις παραμέτρους της απόδοσης και της ποιότητας των καρπών

ΣΥΝΘΕΣΗ

Τα κύρια δραστικά συστατικά είναι συγκεκριμένες β- γλυκάνες. Η σύνθεση του micobiol δεν έχει καμία άμεση επίδραση πάνω στο παθογόνο και δεν προκαλεί καμία γενετική τροποποίηση στο φυτό. Οι υποδοχείς του φυτού που βρίσκονται στην μεμβράνη αναγνωρίζουν διάφορα μόρια που ανήκουν στα παθογόνα, ακόμα και σε επίπεδο στοματίου (προστατευτικά κύτταρα) χωρίς να διεισδύσουν εντός του φυτού. Οι συγκεκριμένες β-γλυκάνες που περιέχονται στο micobiol είναι πολυσακχαρίτες από μονομερή της D- γλυκόζης που συνδέονται με γλυκοζιδικούς δεσμούς. Οι β-γλυκάνες είναι πολύ ποικιλόμορφη ομάδα μορίων με διαφορετικό μοριακό βάρος, διαλυτότητα, ιξώδες, ή τρισδιάστατη απεικόνιση. Βρίσκονται στην φυτική κυτταρίνη, στους σπόρους των δημητριακών, στις ζύμες (Saccharomyces cerevisiae) και στα κύτταρα ορισμένων παθογόνων όπως μύκητες ή ωομύκητες.

Τρόπος δράσης

Με την αναγνώριση του micobiol από το φυτό, πυροδοτούνται αρκετές μοριακές και φυσιολογικές διεγέρσεις στο εσωτερικό του. Μόλις οι υποδοχείς των φυτών αναγνωρίσουν το micobiol, εντός λίγων μόνο λεπτών ενεργοποιούνται οι διαδικασίες αυτοάμυνας που με δυναμική καταρράκτη, αυξάνουν την παραγωγή ενδοκυτταρικού ασβεστίου, ενεργοποιώντας τις πρωτεΐνες ΜΑΡΚ που θα φωσφορυλιώσουν πρωτεΐνες-κλειδιά και θα προκαλέσουν συγκεκριμένες μεταγραφές για να ρυθμίσουν την έκφραση των γονιδίων αυτοάμυνας .

Φυτά που έχουν δεχθεί προληπτική αγωγή με micobiol ενεργοποιούν τους μηχανισμούς άμυνας νωρίτερα και πριν το παθογόνο φθάσει, προκαλώντας μια ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανταπόκριση των φυτών κατά των παθογόνων. Το micobiol δεν έχει καμία άμεση επίδραση επί του παθογόνου παράγοντα και δεν υπάρχει οποιαδήποτε μετατόπιση μέσα στο φυτό του οποιουδήποτε δραστικού συστατικού που περιέχεται στην σύνθεση του micobiol. Οι ειδικοί υποδοχείς που βρίσκονται στη μεμβράνη των φυτών αναγνωρίζουν τις ουσίες του micobiol και ενεργοποιούν βιο-χημικές και γενετικές αντιδράσεις προς δύο κατευθύνσεις: τοπικά και συστηματικά . Το micobiol έχει πιστοποιηθεί τεχνολογικά σε επίσημα εργαστήρια ακολουθώντας τα πρωτόκολλα q-PCR (ποσοτική Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης) με μέτρηση της έκφρασης των σημασμένων γονιδίων στα μονοπάτια σηματοδότησης της άμυνας.

 

                                                      Οφέλη από την χρήση micobiol

Το micobiol είναι μη τοξικό, χωρίς υπολείμματα, εντελώς βιοδιασπώμενο και δεν έχει καμία επίδραση στην ωφέλιμη χλωρίδα και πανίδα. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης (IPM) διότι επιτρέπει την μείωση της χρήσης των χημικών φυτοφαρμάκων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και υγιούς γεωργίας.

Δοσολογία

Ψεκασμοί φυλλώματος με 250-300 cc/100 λίτρα νερού με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν τουλάχιστον 200 cc micobiol ανά στρέμμα.

Καλλιέργειες

•Αγγούρι, τομάτα, πιπεριά, κολοκύθι, φράουλα, πεπόνι, καρπούζι, φασόλι. •Αμπέλι επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο. •Πατάτα, μαρούλι, κουνουπίδι, κρεμμύδι.

 Οδηγίες χρήσεως

Τα καλύτερα αποτελέσματα για το φυτό επιτυγχάνονται όταν ο χρήστης εφα
ρμόσει ολόκληρο το πρόγραμμα φυτοεμβολιασμού® κατά την διάρκεια του κύκλου της
καλλιέργειας με στόχο το ανοσοποιητικό σύστημα του φυτού να είναι πάντα ενεργοποιημένο. Για να πάρουμε τα καλύτερα αποτελέσματα συστήνεται η προ
ληπτική έναρξη των εφαρμογών, εφαρμόζοντας 2-3 φορές κάθε 7-10 ημέρες πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας. Έτσι η αυτοάμυνα του φυτού είναι ενεργοποιημένη προληπτικά καθυστερώντας τα συμπτώματα της ασθένειας και μειώνοντας την επιθετικότητα του παθογόνου. Αν το π
αθογόνο αρχίσει να προκαλεί ζημιές και οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εγκατάσταση της ασθένειας, τότε προτείνεται η χρήση ειδικού μυκητοκτόνου και συνεχίζουμε με το πρόγραμμα του micobiol.