Προωθεί τις διαδικασίες αντοχής των φυτών, ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με την βιοτική καταπόνηση που προκαλείται από τους ωομύκητες.