Επάγει την βλαστική ανάπτυξη και προετοιμάζει πλούσια ανθοφορία. Πρόκειται για ένα λίπασμα μαγνησίου, ιχνοστοιχείων και αμινοξέων το οποίο διορθώνει τις αντίστοιχες τροφοπενίες, αυξάνει την απόδοση της καλλιέργειας και βελτιώνει την ποιότητα, την ομοιομορφία και το μέγεθος των καρπών.