Επάγει τον χρωματισμό και αυξάνει το επίπεδο των ζαχάρων στους καρπούς. Βελτιώνει το άρωμα και την γεύση και επιφέρει ομοιομορφία στο μέγεθος και την ωρίμανση των καρπών. Βελτιώνει την αντοχή στην διαχείριση, αποθήκευση και μεταφορά φρούτων και λαχανικών.