Ελέγχει πολύ σημαντικές θρεπτικές ασθένειες και την αρνητική επίδραση τους στα φυτά και τους καρπούς συμπεριλαμβανομένων των σήψεων, της αποσάθρωσης των ιστών, τις αφυδατώσεις, τις νεκρώσεις φύλλων και καρπών κ.λπ. Αυξάνει την μηχανική αντοχή, προλαμβάνει και επουλώνει μικρο-σκασίματα των καρπών, και επαναφέρει την ζωτικότητα τόσο των καρπών όσο και των φυτών.