Βιοδιεγέρτης της άμυνας ενάντια στην θερμική καταπόνηση. Κάνει το φυτό να προσαρμόζεται σε καταστάσεις θερμικής καταπόνησης, εξουδετερώνοντας έτσι την δράση των οξειδωτικών παραγόντων που παράγονται στο φυτό όταν υπάρχουν ακραία θερμοκρασιακά περιβάλλοντα. Ενισχύει τα αμυντικά συστήματα των φυτών και εξασφαλίζει καλύτερη ανθοφορία και καρπόδεση. Διατηρεί τον κανονικό ρυθμό ανάπτυξης των φυτών σε συνθήκες υδρικής καταπόνησης (έλλειψη ή περίσσια νερού) και βελτιστοποιεί την απόδοση της καλλιέργειας.