ΦΥΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ

Προωθεί τις διαδικασίες της ενδογενούς άμυνας στα φυτά βελτιώνοντας την γενική κατάσταση της υγείας τους, τις παραμέτρους ποιότητας και απόδοσής τους και αυξάνοντας την ευρωστία τους. Είναι φυσικό, μη τοξικό και βιοδιασπώμενο προϊόν, το οποίο δεν έχει καμία υπολειμματικότητα, και δεν προκαλεί καμία επίδραση στην ωφέλιμη πανίδα. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των καλλιεργειών καθώς επιτρέπει τη μείωση της χρήσης των χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι σε μια πιο υγιή και βιώσιμη γεωργία.

Η δραστική ουσία αποτελείται από ολιγοσακχαρίτες προερχόμενους από χιτίνη. Είναι μόρια τα οποία δεν επιδρούν κατευθείαν στο παθογόνο αλλά στο φυτό, ενεργοποιώντας την αμυντική του απόκριση. Όταν οι υποδοχείς του φυτού αναγνωρίσουν τους συγκεκριμένους ολιγοσακχαρίτες, ενεργοποιούν διάφορες αμυντικές αντιδράσεις. Στα φυτά στα οποία έχει γίνει προληπτική εφαρμογή ολιγοσακχαριτών, ο αμυντικός τους μηχανισμός ενεργοποιείται νωρίτερα, κάτι το οποίο οδηγεί στην γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική απόκριση όταν το παθογόνο προσπαθεί να αποικίσει το φυτό. Σαν αποτέλεσμα, οι ολιγοσακχαρίτες δεν έχουν άμεση επίδραση στο παθογόνο. Η δραστική ουσία από μόνη της δεν μετατοπίζεται εντός του φυτού. Ειδικές μεμβράνες -υποδοχείς που υπάρχουν στο φυτό αναγνωρίζουν τους ολιγοσακχαρίτες και ενεργοποιούν την τοπική και συστηματική βιοχημική και γενετική απόκριση.

Η σημασία του βαθμού πολυμερισμού της δραστικής ουσίας:

Δεν είναι όλες οι χιτίνες ή οι ολιγοσακχαρίτες που προέρχονται από χιτίνη αποτελεσματικές στο να ενεργοποιήσουν την αμυντική απόκριση. Δεν είναι ενεργοί όλοι οι ολιγοσακχαρίτες από χιτίνη. Η αλυσίδα των ολιγοσακχαριτών δουλεύει με τον ίδιο τρόπο όπως δουλεύει ένα κλειδί, που ως τέτοιο χωράει μόνο σε ειδικές κλειδαριές, οι οποίες αναγνωρίζονται από τις πρωτεΐνες υποδοχείς του φυτού. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι οι ολιγοσακχαρίτες που προέρχονται από χιτίνη και αναγνωρίζονται από τους υποδοχείς, καταφέρνοντας έτσι να ενεργοποιήσουν την αμυντική απόκριση του φυτού, έχουν βαθμό πολυμερισμού που κυμαίνεται μεταξύ 5 και 14. Έξω από αυτά τα όρια, η επαγωγή αμυντικής απόκρισης από το φυτό είναι πολύ φτωχή ή και ανύπαρκτη. Οι ολιγοσακχαρίτες που περιέχονται στο stemicol® έχουν μοριακό βάρος κάτω από 3000 Dalton και βαθμό πολυμερισμού μεταξύ 5 και 18 μονομερή, το οποίο εγγυάται καλή ενεργοποίηση της αμυντικής απόκρισης.

Τρόπος δράσης:

Η αναγνώριση των ολιγοσακχαριτών από τους υποδοχείς ενεργοποιεί αρκετές μοριακές και φυσιολογικές αλλαγές. Σε λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά μετά την αναγνώριση των ολιγοσακχαριτών από τους υποδοχείς, ενεργοποιείται η συγκ έντρωση ενδοκυτταρικού Ca+2 και οι MAPK πρωτεΐνες φοσφωριλιώνουν τις πρωτεΐνες-στόχους. Αυτές οι πρωτεΐνες-στόχοι περιλαμβάνουν μεταγραφικούς παράγοντες που ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων άμυνας. Αυτές οι μεταγραφικές και βιοχημικές αλλαγές έχουν αποτέλεσμα:

 • Την ενίσχυση του φυτικού τοιχώματος του κυττάρου. Αυτή η μηχανική ενίσχυση μπορεί να συμβεί χάρη στην απόθεση καλόζης, η οποία παρεμποδίζει τη διέλευση του παθογόνου μέσω του κυτταρικού τοιχώματος.

• Την παραγωγή δευτερογενών μεταβολιτών των φυτών. Αυτές οι χαμηλού μοριακού βάρους ενώσεις παρουσιάζουν αντιμικροβιακή δράση και είναι άμεσα τοξικές για τα παθογόνα.

Τα οφέλη του STEMICOL
Υπό την επίδραση του φυτικού εμβολίου παράγονται μια σειρά ουσιών που παρέχουν πρόσθετα οφέλη, πέρα από τα εξαιρετικά τους αποτελέσματα για τη μείωση των επιπτώσεων των βιοτικών στρες, καθώς έχουν επίσης θετικές φυσιολογικές επιδράσεις πάνω στο φυτό. Τα αποτελέσματα αυτά μεταφράζονται σε υψηλότερη ζωτικότητα, απόδοση και ποιότητα, διευκολύνοντας την πώληση της παραγωγής χωρίς υπολείμματα και, συνεπώς, οδηγεί σε υψηλότερα κέρδη.

Οδηγίες χρήσεως:

Συνιστάται για την προστασία των φυτών ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών (IPM). Προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα, είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί όλο το πρόγραμμα εφαρμογών του φυτο-εμβολίου (fito Vacuna ®), έτσι ώστε οι μηχανισμοί αντίστασης του φυτού να παραμένουν ενεργοί ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση που εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της νόσου, ενδείκνυται η θεραπεία με ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο και να συνεχιστεί με τον εμβολιασμό της καλλιέργειας μέχρι το τέλος του κύκλου.