Χαλκός Ειδικής Δράσης

Χαρακτηριστικά:

Χάρη στις διεισδυτικές του ικανότητες, το Τalocuper ασκεί τόσο προληπτική όσο και θεραπευτική δράση.

Το σύμπλοκο του χαλκού, ενσωματώνεται απευθείας στο αγγειακό σύστημα προστατεύοντάς το.

https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2023/04/talocuper-agrostep-2-1280x1352.png
https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2023/04/Εικόνα1.png

Ενισχυμένη Δράση:

Λόγω της διεισδυτικότητάς του απορροφάται από τα φύλλα και μετακινείται τοπικά στους ιστούς του φύλλου, μεταφερόμενο προς την πλευρά που δεν έχει έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα.

Αυτή η διελασματική κίνηση του χαλκού προσδίδει προστασία στην φυλλική επιφάνεια η οποία δεν ήρθε σε απευθείας επαφή με το διάλυμα του Talocuper.

Πλεονεκτήματα:

Στο έδαφος αποτελεί μέρος της αργίλου και του χούμου.
Σταθερότητα: Μέσω των αλληλεπιδράσεων του pH δεν παράγονται οξειδωτικές μορφές χαλκού.
Μετακίνηση εντός των ριζών: Το μόριο του χαλκού μεταφέρεται μέσω των ριζών προς το στέλεχος προστατεύοντας τη βάση του κορμού.

https://agrostep.gr/wp-content/uploads/2023/04/unnamed-file-640x640.png