Υγρό διάλυμα οργανικού χαλκού. Συστηματική και διεισδυτική δράση.