Βιο-προστασία από την θερμική καταπόνηση και επαγωγή της βλαστικής ανάπτυξης. Προσφέρει γρήγορη ανάκαμψη σε καλλιέργειες που υποφέρουν από περιβαλλοντική καταπόνηση λόγω υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών. Σε περίπτωση ψηλών θερμοκρασιών, το Wake-up ελέγχει τις διαδικασίες της εξατμισοδιαπνοής οι οποίες οδηγούν το φυτό να προστατεύσει την βιολογική δομή του κυττάρου από την θερμική καταπόνηση και έτσι προφυλάσσεται η καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί από πιθανές αποσαθρωτικές διαδικασίες. Σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών το Wake-up ελαχιστοποιεί τις διαδικασίες που οδηγούν στην κρυστάλλωση των μεσοκυττάριων υγρών κρατώντας ενεργή την φυσιολογική λειτουργία του φυτού και αποκαθιστώντας την κανονική φωτοσυνθετική δραστηριότητα ειδικότερα στα πιο ευαίσθητα φαινολογικά στάδια (ΕΝΑΡΞΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ- ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ), κατά τα οποία τα φυτά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις χαμηλές θερμοκρασίες.