Αποτελεσματικότητα με Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση

Η Agrostep, πρωτοπόρος στην αναζήτηση καινοτόμων λύσεων, επεκτείνει τη γκάμα της με μια σειρά πιστοποιημένων Βιοδιεγερτών νέας γενιάς από την Ισπανική εταιρεία Biorizon Biotech. Η Biorizon Biotech εστιάζει στην παραγωγή αποτελεσματικών προϊόντων βιολογικής προέλευσης, όπου το διάλυμα μικροφυκών είναι το διακριτικό τους χαρακτηριστικό. Τα πιστοποιημένα  ως βιοδιεγέρτες προϊόντα, Algafert Eco, Biofat600, Biopower Eco και Photopower, αποτελούν...

Share on: